Pasaport Çeşitleri

Pasaport yabancı bir ülkeye gitmek isteyen insanlara verilen, yabancı ülke yetkililerinin kişinin kimliğinin belirlenmesi ve kontrol edilmesi için kullandığı belgeye denir. Türkiye Cumhuriyeti’nde verilen pasaport çeşitleri ve özelliklerini yazımızda bulabilirsiniz. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için verilen pasaportlar, bordo pasaport (umumi pasaport), yeşil pasaport (hususi pasaport), gri pasaport (görev pasaportu, hizmet pasaportu) ve siyah pasaport (diplomatik pasaport) olmak üzere 4 farklı renge ve kategoriye ayrılmaktadır. 

Bu pasaportların yanında geçici (pembe) pasaport da bulunmakta olup geçici pasaport yurt dışında pasaportunuzu kaybettiğiniz zaman Büyükelçilik veya Konsolosluklardan yabancı ülkeden Türkiye’ye 30 gün içerisinde tek seferlik seyahat etmenizi sağlamak için verilir.  

Umumi Pasaport Nedir?

Pasaport Cesitleri- Bordo Pasaport-

Umuma mahsus (bordo) pasaport Türkiye’de pasaport çeşitleri arasında en çok kullanılan pasaport türüdür. Aşağıda sayılan yeşil, gri ya da siyah pasaportları almaya hakkı olmayan Türk vatandaşları bordo pasaport kullanmaktadır. Yaş farkı olmadan herkes için ayrı ayrı pasaport düzenlenmektedir. Bordo pasaport nüfus müdürlüklerinden ve konsolosluklardan çıkarılabilir. En az 6 ay en fazla 10 sene olmak üzere düzenlenmektedir. Bordo pasaportun çıkarılması için gerekli belgeler, yapılması gerekenler ve ücreti için ayrıntılı bilgi için burayı tıklayıp ayrıntılı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Yeşil Pasaport Nedir?

Yesil Pasaport Nedir

Yeşil pasaport, pasaport çeşitleri içerisinde avantajlı olan pasaportlardandır.  sahipleri Avrupa Schengen ülkeleri dahil çoğu ülkeyi belirli bir süre vizesiz ziyaret etme hakkına sahiptir. Hususi pasaportlar pasaport kanunun 14. Maddesine göre yeşil pasaportların kimlere verileceği düzenlenmiştir. Kimler yeşil pasaport alabilir bu kanun maddesinde düzenlenmiştir. Kanun maddesine göre;

 • Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle Sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine
 • Vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapanlardan en az 15 yıl mesleki kıdemi olan öğretim üyeleri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına.
 • Diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir. 
 • Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir.
 • On beş yıl ve üzeri kıdeme sahip avukatlara hususi pasaport almaya hakkı vardır.
 • Bakanlar Kurulu 22.03.2017 tarihinde ihracat ile uğraşan kimseler için özel bir kanun çıkarmıştır. İhracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar çerçevesinde son üç senesinde:
 • Ortalama 1 milyon ve 10 milyon dolar arasında ihracat yapan şirketin bir temsilcisine,
 • 10-25 milyon dolar arasında ihracat yapan firmaların 2 temsilcisine,
 • 25 – 50 milyon dolar arasında ihracat yapan firmaların 3 temsilcisine,
 • 50-100 milyon dolar arası ihracat yapan firmaların 4 temsilcisine,
 • 100 milyon dolar üzerinde ticaret yapan firmaların 5 yetkilisine hususi pasaport verilmektedir.Bu firmalarda yetkili olarak çalışan kimselerin yeşil pasaport almaya engel teşkil edecek mahkumiyet kararları bulunmaması gerekmektedir.
 • Hususî damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususî damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı neviden pasaport verilmesi mümkündür. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

Yeşil (hususi) pasaportun nasıl çıkarıldığı, ücreti ve gerekli belgeleri ilgili yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Hizmet Pasaportu Nedir?

 

 

Hizmet pasaportu görevi sebebiyle yurt dışına yollanan fakat yeşil ya da siyah pasaporta sahip olmayan devlet görevlilerine verilen pasaporttur. Bu pasaportlar görev süresince kullanılabilir olup birçok ülkeye vizesiz girebilme hakki sağlamaktadır. Görev süresi bittikten sonra pasaport ilgili makama geri iade edilir. Pasaport çeşitleri arasında son dönemde kullanılma durumu en çok istismar edilen pasaportlardandır. 

Gri Pasaport İçin Gerekli Evraklar

Hizmet pasaportu genelde 3 ila 5 gün arasında çıkmakta olup çıkarmak için gerekli olan belgeler şunlardır;

 • Hizmet pasaportu talep formu.
 • Nüfus cüzdanı aslı (Fotokopisini de yanınızda bulundurabilirsiniz.)
 • Önceki pasaportlarınızın aslı.
 • 2 adet biometrik fotoğraf.
 • Pasaport defter bedeli dekontu.
 • Reşit olmayan veya engelli kişiler için muvafakatname.
 • Öğrenciler için öğrenim belgesi.
 • Sağlık kurulu raporu.

Siyah Pasaport Nedir?

Diplomatik pasaportlarla ilgili kurallar ve şartlar Pasaport Kanunu’nun 13. Maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu pasaport Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçilik ve elçilikleri tarafından düzenlenir. Diplomatik pasaportlar tek bir görev için düzenlenebileceği gibi maksimum 2 senelik de düzenlenebilmektedir.

Siyah Pasaport alma hakki kimlere verilmiştir aşağıda ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. 

Siyah Pasaportu Kimler Alabilir

Diplomatik Pasaport aşağıda sayılan kişilere ve ailelerine verilmektedir.

 • TBMM üyeleri,
 • TBMM üyesi olmayan bakanlar,
 • Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri,
 • Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genelkurmay birinci ve ikinci başkanları,
 • Cumhuriyet başsavcısı,
 • Orgeneraller,
 • Oramiraller,
 • Eski cumhurbaşkanları,
 • Yasama meclisleri eski başkanları,
 • Eski başbakanlar ve dışişleri bakanları,
 • Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri,
 • TBMM Başkanlığı genel sekreteri,
 • Bakanlık müsteşarları,
 • Diyanet İşleri başkanı,
 • Valiler,
 • Büyükşehir belediye başkanları,
 • Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenler,
 • Yabancı devletler veya uluslararası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenler,
 • Siyasi kuryeler vb. görevlerde bulunan devlet görevlilerine ve ailelerine siyah pasaport verilebilmektedir. 

Geçici Pasaport Nedir?

Geçici pasaport yurt dışındayken pasaportun kaybı veya çalınması durumunda konsolosluklarda düzenlenen pasaport türüdür.  Size en yakın konsolosluğu konsolosluğun resmi internet sitesinden bulabilirsiniz. Geçici pasaport ile alakalı ayrıntılı bilgiyi buradan okuyabilirsiniz.

2023 pasaport ücretlerini buradan görebilirsiniz.

Yurt dışındaki temsilciliklerde nasıl pasaport çıkarılabileceği ve ücretlerini de buradan inceleyebilirsiniz.

Sayfamız kalkış noktası Avrupa Birliği olan seferlerde, uçak gecikmesi, uçuş iptali ve overboking tazminatı (fazla rezervasyon tazminatı) konularında yolcuların yanında yer almaktadır. Siz de Avrupa birliği yolcu hakları konusunda ayrıntılı bilgi elde etmek için yolcu hakları bilgilendirme yazımızı okuyabilirsiniz.

Yurt içi uçuşlarında meydana gelen uçuş iptali, fazla rezervasyon ve bir alt sınıfa yerleştirmeden kaynaklı tazminat konularında ayrıntılı bilgi almak için buradan yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yukarıda da belirtildiği gibi sayfamız sadece Avrupa Birliği sınırlarından kalkış yapan ya da merkezi Avrupa Birliğinde olan havayolu şirketlerinin AB içinde bir destinasyona gerçekleştirdiği uçuşlarda meydana gelen aksaklıklardan dolayı tazminat hakkı konularında yardımcı olmaktadır. Size de gecikmeden başvuru yapmak için buradan bilgilerinizi bize iletebilirsiniz.

×